Wettelijke mededelingen

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel,

de Meeûssquare 35,

tel. 02/547.58.71

fax. 02/547.59.75

info@ombudsman.as
www.ombudsman.as.